Arvo ja Lea Ylppö Säätiö on olemassaolonsa aikana tukenut lasten neurologista tutkimusta 3,3 miljoonalla eurolla. Apurahat ovat haettavissa kunkin vuoden elokuussa.

Vuoden 2023 apurahat on haettavissa 31.8.mennessä sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Apurahat on tarkoitettu lastenneurologian tai siihen läheisesti liittyvän erikoisalan väitöskirjantekijän tai toissijaisesti post-doc tutkijan päätoimiseen työskentelyyn kotimaassa ja ulkomailla. Apuraha on käytettävä pääsääntöisesti vuonna 2023 tai viimeistään vuonna 2024.

Väitöskirjantekijän on itse haettava apurahaa ja hakemukseen on liitettävä mukaan työnohjaajan lausunto. Apurahaa voidaan myöntää väitöskirjaprojektiin enintään 3 kertaa.

Apurahan saajan on itse huolehdittava lakisääteisestä sosiaaliturvastaan. Vakuuttamisvelvollisuus koskee Suomessa asuvia apurahan saajia, joille on myönnetty vähintään 4 kuukauden kestoinen tutkimusapuraha. Sen suuruus vastaa vuotuiseksi työtuloksi muutettuna vähintään maatalousyrittäjien eläkelain alarajan suuruutta.

Vierailuapurahat on haettavissa ilman hakuaikaa, ja ne on tarkoitettu 1 viikosta 6 kuukautta kestäviin, lastenneurologisen yliopisto-opetuksen tai tieteellisen tutkimuksen kannalta tärkeiksi arvioituihin ja hyvin perusteltuihin matkoihin ulkomaisiin alan keskuksiin (esim. perehtyminen erityismenetelmiin tai -tutkimuksiin, meneillään olevan tutkimushankkeen vaatima yhteistyö) tai ulkomaisen asiantuntijan kutsumiseksi Suomeen.

Säätiö myöntää myös kongressimatka-apurahoja nuorille tutkijoille, joilla on tutkimusalueen keskeisessä kongressissa oma esitys. Hakemukseen tulee liittää hyväksytty abstrakti. Yllä olevat apurahat anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, haku on jatkuva ja se tehdään sähköpostitse. Hakemuksesta tulee ilmetä matkan tarkoitus, kohde, kesto, kustannukset sekä pidempiaikaisen oleskelun kyseessä ollessa vastaanottavan laitoksen kirjallinen suostumus.

Apusi on    
    Korvaamaton

Myönnetyt apurahat pdf-muodossa

  Apurahat 2023

  Tutkimusapurahoja myönnettiin 8 henkilölle, yhteensä 55.250 €.

  Apurahat 2021

  Tutkimusapurahoja myönnettiin 12 henkilölle, yhteensä 85.400 €.

  Apurahat 2020

  Tutkimusapurahoja myönnettiin 11 henkilölle, yhteensä 94.000 €.

  Apurahat 2019

  Tutkimusapurahoja myönnettiin 12 henkilölle, yhteensä 85.400 €.

  Apurahat 2018

  Tutkimusapurahoja myönnettiin 12 henkilölle, yhteensä 85.400 €.

  Apurahat 2017

  Tutkimusapurahoja myönnettiin 12 henkilölle, yhteensä 100.000 €.

  Apurahat 2016

  Tutkimusapurahoja myönnettiin 12 henkilölle, yhteensä 75.750 €.

  Apurahat 2015

  Tutkimusapurahoja myönnettiin 13 henkilölle, yhteensä 120.800 €.

  Apurahat 2014

  Tutkimusapurahoja myönnettiin 13 henkilölle, yhteensä 101.200 €.

  Apurahat 2013

  Tutkimusapurahoja myönnettiin 14 henkilölle, yhteensä 100.800 €.