Sinä nukuit. Oli talo hiljainen.
Löi kolmisin sydämemme.
“Tästä tulee kai hyvä ihminen”,
Me puhuimme toisillemme.

Arvo ja Lea Ylppö Säätiö edistää ja tukee lasten hermoston sairauksien ja vammojen, niiden syiden ja ehkäisyn sekä niitä sairastavien potilaiden hoidon tieteellistä tutkimusta ja yliopisto-opetusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö kerää varoja sekä vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia jakaakseen tutkimusmäärärahoja sekä tukeakseen tutkijakoulutusta ja alansa yliopistoyksiköiden toimintaa. 

Apusi on    
    korvaamaton

Teetkö työtä    
    lastenneurologian    
    hyväksi?

Lahjoituksen tekeminen on entistäkin helpompaa.

Voit yhä lahjoittaa myös verkkopankkisi kautta.

Ajankohtaista