Säätiö

Säätiö tänä päivänä

Arvo ja Lea Ylppö Säätiön missio on tukea suomalaista lasten ja nuorten neurologista tutkimusta, joka kohdistuu kehittyvään keskushermostoon. 

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus arvokkaaseen elämään ja jokaisella perheellä tulisi olla mahdollisuus hyvään elämänlaatuun läpi lapsen koko elämänkaaren. 

Tuemme sekä harvinaisten että yleisempien lasten ja nuorten neurologisten sairauksien tutkimusta. 

Kannustamme uran alkuvaiheessa olevia tieteentekijöitä ja edistämme tutkimusta. 

Lisäämme tietoisuutta lasten ja nuorten neurologisista sairauksista ja niihin liittyvästä tutkimuksesta Suomessa. 

Säätiön arvot  

Arvokas elämä Kaikki lapset eivät synny terveinä ja moni terveenä syntynytkin saattaa sairastua tai vammautua pysyvästi. Vaikka vain osa sairauksista voidaan parantaa, kaikkia sairastuneita voidaan auttaa.  

Pitkäjänteisyys Arvostamme peräänantamattomuutta ja usein pitkäkestoistakin tutkimusta. 

Lapsi- ja perhelähtöisyys Kuulemme lapsen ja nuoren ääntä sekä kohtaamme heidät perheineen yksilöllisesti. 

Yhteisöllisyys Teemme tieteen alalla monialaista yhteistyötä. Yhdessä osumme paremmin asioiden ytimeen. 

Eettisyys Tuemme eettistä ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta. 

Vaikuttavuus Panostamme lastenneurologiseen tieteelliseen tutkimukseen, jolla voidaan merkittävästi vaikuttaa lasten ja nuorten elämään.