Ajankohtaista

Ympäristön ja geneettisten tekijöiden vaikutus pikkukeskosten neurologiseen ja neurokognitiiviseen sairastavuuteen

Vaikka viime vuosikymmenten aikana hyvin ennenaikaisina (< 32 raskausviikolla) syntyneiden lasten kuolleisuus on vähentynyt ja pitkäaikaisennuste on parantunut, näillä lapsilla on edelleen korkea kehityksellisten häiriöiden riski. Esimerkiksi CP-vamman esiintyvyys on pikkukeskosilla yhä 20-kertainen täysiaikaisiin lapsiin verrattuna. Aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä, että ennenaikaiseen syntymään, pikkukeskosten varhaisvaiheen sairauksien ja myöhemmin ilmenevien kehityshäiriöiden syntyyn vaikuttavat sekä geneettiset että ympäristön riskitekijät kuin myös niiden väliset yhteisvaikutukset.

Rekisteritutkimuksen tavoitteena on selvittää Suomessa vuosina 2004–2016 syntyneiden pikkukeskosten neurologisen, neurokognitiivisen ja neuropsykiatrisen sairastavuuden esiintyvyyttä ja riskitekijöitä sekä tarkastella, onko sairastavuudessa eroja syntymävuosien välillä. Jatkossa tavoitteena on tutkia suomalaisessa populaatiossa geneettisten tekijöiden yhteyttä pikkukeskosten neurologiseen sairastavuuteen, ensisijaisesti CP-vammaan. Tieto kehityshäiriöiden riskitekijöistä ja esiintyvyydestä auttaa hoitamaan pikkukeskosia yhä yksilöllisemmin. Toiveena on, että saadun tiedon perusteella voitaisiin tulevaisuudessa myös ennaltaehkäistä kehityshäiriöiden syntyä.

Hanna Kallankari, LT
Oulun yliopisto, OYS, Lastentaudit ja lastenneurologia