Säätiö

Säätiön historia

Arvo ja Lea Ylppö Säätiön perustivat Suomen lastenneurologinen yhdistys ry. ja Yhtyneet Kuvalehdet Oy toukokuussa 1986. Säätiön tehtävänä on edistää hermoston sairauksista tai vammoista kärsiviä lapsia koskevaa yliopistollista opetusta ja tieteellistä tutkimusta. 

Säätiön hallitus asetti ensimmäiseksi käytännön tavoitteeksi kerätä riittävästi varoja lastenneurologian professuurin lahjoittamiseksi Helsingin yliopistolle. Professuuria koskeva lahjakirja luovutettiin 25.10.1987 ja professori astui virkaansa 1.8.1988. 

Arvo ja Lea Ylppö Säätiö on perustettu pysyväksi ja valtakunnalliseksi instituutioksi. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tutkimuskohteisiin, jotka liittyvät lasten hermoston sairauksiin ja vammoihin, niiden syiden selvittämiseen, ehkäisyyn ja hoitoon. Apurahoja on tähän mennessä myönnetty tähän tarkoitukseen yli 1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi säätiö jakaa apurahoja lastenneurologian alan kehittämisen kannalta tärkeäksi arvioituihin opintomatkoihin alan ulkomaisiin keskuksiin. Matka-apurahoja on tähän mennessä myönnetty noin 110.000 euroa. 

Suomen Akatemia ja Arvo ja Lea Ylppö Säätiö ovat toteuttaneet yhteistyössä kaksi 3-vuotista lastenneurologian alan ulkomaisen tutkijankoulutuksen apurahaa vuosina 1990 ja 1991 sekä yhden yksivuotisen apurahan vuonna 1994. Säätiön osuus näistä apurahoista oli noin 90.000 euroa. 

Lisäksi Arvo ja Lea Ylppö Säätiö on tukenut 56.000 eurolla Suomessa tapahtuvia lastenneurologian alan koulutustilaisuuksia. 

Säätiö pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään keräämällä varoja sekä kartuttamalla muilla laillisilla tavoilla omaisuuttaan mm. ottamalla vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia