Ajankohtaista

Tukea PIPARI-tutkimukselle

Arvo ja Lea Ylppö Säätiö on ollut mukana tukemassa PIPARI-tutkimusta. Pitkittäisseurantatutkimuksessa on seurattu pienipainoisten riskilasten käyttäytymistä ja toimintakykyä imeväisiästä kouluikään. Vuonna 2001 käynnistetyssä tutkimuksessa on seurattu 478 lapsen (232 pikkukeskosta, 246 täysiaikaista verrokkilasta) kehitystä syntymästä kouluikään. Riskilasten kehitysseuranta on tärkeää, jotta pienten keskoslasten perheille voitaisiin antaa luotettavaa tietoa lapsen selviytymisestä varhaislapsuudessa ja kouluiässä. Tutkimus on myös yhteiskunnallisesti tärkeää: tarvitaan riittävän suuriin potilasaineistoihin ja pitkäaikaisseurantaan perustuvia tutkimuksia, jotta yhteiskunnan käytössä olevat resurssit osattaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Lue lisää: https://sites.utu.fi/pipari/